Ceník služeb

Pozn. Při první návštěvě u nás fyzioterapeut provádí tzv. anamnézu – rozhovor o Vašem zdravotním stavu a také vyšetření. Z tohoto důvodu je tato vstupní návštěva vždy hodinová. Dále doporučujeme rovněž hodinové návštěvy, abychom měli na vše dostatek času, nabízíme však možnost i půlhodinových návštěv, např. pokud přijdete pouze na kontrolu či spěcháte.

Pozn 2. Při první návštěvě u nás fyzioterapeut provádí tzv. anamnézu – rozhovor o Vašem zdravotním stavu a také vyšetření. Z tohoto důvodu je tato vstupní návštěva vždy hodinová. Dále doporučujeme rovněž hodinové návštěvy, abychom měli na vše dostatek času, nabízíme však možnost i půlhodinových návštěv, např. pokud přijdete pouze na kontrolu či spěcháte.